Visie op IT maakt einde aan chaos

Heb je geen visie op ICT gevormd? Dan is de kans groot dat jouw ICT landschap niet efficiënt is ingericht. Of dat je niet efficiënt gebruik maakt van de ICT middelen die je hebt.

Wat merk je als je geen visie hebt op ICT?

Als je geen visie hebt op ICT, dan ‘doe je maar wat’. Je schaft ICT middelen aan op het moment dat de nood hoog is. Vaak ad hoc.

Je bedenkt op dat moment waaraan het middel moet voldoen. Doordat er geen algemeen doel is, staan de wensen en eisen voor elk ICT middel op zichzelf en los van de andere middelen.

Hierdoor ontstaat een onsamenhangend ICT landschap. De ICT middelen zijn niet of slecht koppelbaar. Gegevens uitwisselen lukt niet of is heel moeizaam. De middelen worden niet optimaal gebruikt. Je kan ze niet efficiënt inzetten en efficiënt werken lukt niet.

Hoe helpt een ICT visie hierbij?

Met een visie bepaal je een doel. Als je weet wat je doel is, kan je de route daarheen uitstippelen. Je bepaalt wie en wat je nodig hebt en hoe je de reis aan gaat pakken.

Met het opstellen van een ICT visie geef je richting aan de inrichting van je ICT landschap. Elke aanschaf is afgestemd op de andere investeringen die je doet of hebt gedaan. Ad hoc keuzes maken hoeft niet meer, omdat je de kaders in je visie hebt opgesteld. Deze helpen je, ook in spoed situaties, de juiste, onderbouwde keuze te maken.

Het resultaat is een samenhangend, efficiënt en toekomstbestendig ICT landschap. Een landschap dat goed te beheren is en efficiënt kan worden ingezet. Een ICT omgeving die niet wordt ervaren als ballast, maar als ondersteunend en dienstverlenend.

Datum

Meer
blogs