Zo leg jij de basis van jouw IT-landschap

Jouw IT hangt houtje-touwtje aan elkaar. Je bent het overzicht compleet kwijt. Als je dat ooit al had. Maar… Jij bent wel verantwoordelijk voor jouw IT-landschap. Je kan de uitvoering uitbesteden, de verantwoordelijkheid niet.

Het is dus tijd om grip te krijgen op jouw IT-landschap. IT lijkt zo groot en zo complex, waar begin je?

Leg een stevig fundament

Zie jouw IT-landschap als een huis. Zonder een fundament zakt elk huis scheef. Scheve gebouwen zijn mooie toeristische attracties. Denk aan de toren van Pisa of De Oldenhove in Leeuwarden. Maar jij wilt geen toeristische attractie zijn!

De eerste stap is daarom zorgen voor een stevig fundament. Het fundament onder jouw IT-landschap begint niet bij IT. Een stevig fundament bestaat uit een stevige bedrijfsvoering. Om dit fundament te leggen, doorloop je de volgende stappen.

1. Jouw bestaansrecht

Waarom bestaat jouw organisatie? Dat beschrijf je in jouw missie en visie. Deze geven doel en richting aan jouw organisatie. Zorg er dus voor dat deze beschreven zijn, én dat deze in alle lagen van de organisatie bekend zijn. Al jouw medewerkers moeten kunnen vertellen wat de missie en visie van jouw organisatie zijn.

2. Wat je doet

Uit jouw missie en visie volgt wat je doet. Dit zijn jouw kerntaken. Weet wat de kerntaken zijn die nodig zijn om jouw missie en visie vorm te geven. Ondersteun deze taken met stevige bedrijfsvoeringstaken.

3. Wat je nodig hebt

Om je taken uit te kunnen voeren heb je gegevens nodig. Leg vast welke gegevens je nodig hebt voor het uitvoeren van jouw kerntaken. Dit zijn jouw bronnen.

🚨Let op! Beschrijf (nog) niet uit welke systemen je de gegevens haalt. Gebruik je bijvoorbeeld een BAG Viewer om gegevens uit de BAG te halen? Dan is de Landelijke voorziening BAG (LV-BAG) jouw bron.

4. Wat je oplevert

Jouw kerntaken leveren eindproducten op. Dit kunnen daadwerkelijk producten zijn, maar ook diensten. Managementinformatie is ook een van de eindproducten van jouw kerntaken. Bepaal jouw eindproducten.

5. Hoe je van gegevens tot eindproduct komt

Je weet nu uit welke bronnen jij put om de benodigde gegevens op te halen. Je weet ook welke producten je oplevert. Verbind dit met elkaar. Hieruit wordt het proces dat jij volgt duidelijk.

Dit is jouw fundament

Met het doorlopen van deze stappen breng jij jouw basis in kaart. Wat doe je en waarom doe je dat. Dit vormt het fundament voor jouw stevige IT-landschap.

Jouw missie en visie zijn het fundament voor jouw IT-Visie. Jouw informatiestromen zijn het fundament voor jouw IT-inrichting.

Door te starten met jouw fundament en dit als basis voor jouw IT-landschap te gebruiken, zorg je ervoor dat niet IT maar jij de baas bent over jouw bedrijfsvoering. Op deze manier wordt IT echt ondersteunend aan jouw bedrijfsvoering in plaats van leidend.

Datum

Meer
blogs