Het nut van een (eigen) IT’er

‘Ik ben een IT’er, aan mij heb je niks’, zei ik. Ik hoorde het mezelf zeggen, en vond het meteen een rare uitspraak.

Ter verdediging: ik deed deze uitspraak tegen een meneer die mij aanzag voor een doktersassistente van de huisartsenpost. Bijna trots liet hij het gat in zijn hoofd aan mij zien, in de hoop dat ik daar iets zinnigs over kon zeggen.

Aan ICT’ers schijnt een groot tekort te zijn, maar veel organisaties proberen het liever zonder. Met de beweging naar ‘de cloud‘ zie je dat organisaties hun hele ICT uitbesteden. Systeembeheer wordt uitbesteed, alle software staat deels of helemaal in ‘de cloud’. Zo kunnen ze zich focussen op hun kernactiviteiten. Doen waar ze goed in zijn.

Kopzorgen uitbesteden

Als ICT je kernactiviteit niet is, dan is ICT vooral een kostenpost. Je smijt er bakken met geld tegenaan en krijgt daar wel wat voor terug, maar het is toch vooral een noodzakelijk kwaad. Het uitbesteden van de ICT is dan misschien niet direct goedkoper, je bent wel meteen van een hoop kopzorgen af. En als alles buiten de deur staat, wat heb je dan nog aan je ‘eigen’ ICT’er?

Welke kopzorgen besteed je nu eigenlijk uit?

Dat zijn onder andere:

  • Zorgen over het up-to-date houden van de software en de hardware.
  • Het controleren van de back-up en regelmatig een back-up terugzetten.
  • Personeel dat storingsdiensten moet draaien, of buiten kantooruren werk aan de systemen moet uitvoeren.

Heerlijk. Daar moet je allemaal niet meer aan denken.

Maar dan blijk je toch wel heel afhankelijk van ICT te zijn. Want zonder goede ICT infrastructuur draait je organisatie niet efficiënt. En dan komen er andere kopzorgen.

Want:

  • Je moet wel afspraken maken over de updates die gedaan moeten worden. Wie voert die uit en wanneer?
  • De performance blijkt toch niet zo goed als gedacht en je leverancier komt met een voorstel hoe dit te verbeteren. Wie snapt het voorstel en hoe weet je of je hiermee akkoord kan gaan?
  • Er zit veel samenhang in ICT-oplossingen. Soms moeten verschillende leveranciers met elkaar samenwerken. En wie heeft er nu gelijk als leverancier A en leverancier B zeggen dat het aan de ander ligt?

Onafhankelijk ICT advies

Had je nu nog maar een (onafhankelijke) ICT’er bij de hand. Die zou je wel kunnen vertellen welk advies je zou moeten volgen. Sterker nog, deze ICT’er zou je proactief van advies kunnen voorzien en voor jou of met jou het gesprek aangaan met je leveranciers. Ook voor leveranciers is het fijn als er iemand bij de klant zit, die met hen kan meedenken en kan sparren over een goede oplossing. Iemand die de klant begrijpt en de klantvraag kan vertalen naar een technische vraag en vice versa.

Toch wel handig, zo’n ICT’er.

Daarom: bezint eer ge begint. Gooi niet meteen je ICT’er achter je uitbesteedde ICT aan. Behoud hem of haar voor je organisatie. De rol van deze medewerker zal veranderen maar je hebt zijn of haar kennis nog steeds nodig.

Datum

Mirjam van Delft - Kaijser - DeKaware

Meer
blogs