Belang van het projectplan

“Een projectplan is maar een papieren tijger. We moeten het nog wel even vaststellen, maar daarna gaan we gewoon ‘ons ding’ doen en kijkt er niemand meer naar”.

Deze mening, van een projectleider, bevreemde mij. Een projectplan, vind ik helemaal geen papieren tijger.

Een projectplan vind ik wél een belangrijk document. Volgens mij beschrijf je in zo’n plan wat je gaat doen en wat je juist niet gaat doen. Ook beschrijf je hoe je het project aan gaat pakken en met wie je in het project samenwerkt. Het projectplan geeft de kaders waarbinnen je het project aan gaat pakken.

Als alle betrokkenen akkoord zijn met het plan, kan je volgens dat plan verder werken aan je project.

Als een project eenmaal loopt, is het projectplan mijn leidraad. Wat hadden we ook al weer afgesproken? Valt dit nu wel of niet binnen scope? Wat is de planning en wat zijn de mijlpalen?

Zonder projectplan doe je volgens mij maar wat. Want wat is dan je doel? En hoe ga je dat bereiken en wie zijn er betrokken? Heb je de risico’s in beeld en heb je bedacht hoe je ze voorkomt of opvangt? Het kan zijn dat dit allemaal wel bij iedere betrokkene in het hoofd zit. Toch is het verstandig dit vast te leggen. Anders doe je namelijk de aanname dat iedereen er wel het zelfde beeld van heeft. En aannames zijn gevaarlijk…

Datum

Meer
blogs