Open Source vs. Open Standaarden

“We moeten open source producten gebruiken, want we moeten werken met open standaarden.”

Een argument dat ik vaak heb gehoord, en waar ik het niet mee eens ben. 

Een standaard wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens. Een ópen standaard is bruikbaar voor iedereen.
Dus ook voor closed source producten.

Open source producten zijn producten waarvan de broncode openbaar is. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.

Door gebruik te maken van open standaarden ben je niet afhankelijk van één bepaalde software leverancier.
Dit is een argument dat ook vaak wordt gebruikt voor de keuze voor open source producten.

Er zijn allerlei legitieme redenen te bedenken waarom je zou kiezen voor een open source product.
Maar het argument dat je open source producten moet gebruiken, omdat je met open standaarden wil werken is mijns inziens geen goed argument. Dat kunnen closed source producten namelijk ook.

Datum

Mirjam van Delft - Kaijser - DeKaware

Meer
blogs