Een succesvolle implementatie

Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie?

Door je vooral goed voor te bereiden. En zorg te dragen voor de juiste afronding.

Succesvolle implementatie start met een visie

Het begint met het vormen van een visie op ICT, nog voor je voor de aanschaf van een nieuw ICT middel komt te staan. De keuze voor nieuwe producten maak je binnen de kaders van je visie.

Ook binnen de kaders van je visie vorm je een visie op het ICT middel dat je wil gaan implementeren. Hierin omschrijf je het doel dat je wil bereiken met je implementatie. Beschrijf je doel positief! Niemand wil naar een negatief doel toewerken.

Je kent je doel, vul het hoe, wat, wie in

Met een duidelijk doel voor ogen, stel je het implementatieplan op. Je beslist de mijlpalen. Wat is binnen scope, wat valt er buiten. Welke activiteiten moet je ondernemen om je doel te bereiken? En wie heb je daarvoor nodig? Welke risco’s kan je tegenkomen en hoe manage je deze?

Succesvolle afronding

In deze fase denk je ook al na over de afronding van je project. Daarom zijn Nazorg en Evaluatie mijlpalen in je implementatieplan. Hierdoor denk je vooraf na over de overdracht naar technisch- en functioneel beheer en het begeleiden van de in gebruik name van het product. Pas als dit helemaal ‘staat’ kan je aan de implementatie beginnen.

Datum

DeKaware - Grip op IT

Meer
blogs