Drie jaar DeKaware Deel 2: De start

Op 1 oktober was het drie jaar geleden dat ik startte met DeKaware. De komende dagen neem ik je mee in het avontuur dat ik drie jaar geleden aanging, wat ik heb gedaan en wat ik ga doen.

Vandaag deel 2: De start

Het laatste kwartaal van 2019 stond voor mij in het teken van het afronden van mijn werkzaamheden als ambtenaar bij Sabewa Zeeland. Half november klokte ik voor het laatst uit. Inmiddels had ik verschillende gesprekken gehad met potentiële opdrachtgevers.

Nucleuszorg

Op 1 januari 2020 begon ik aan mijn eerste opdracht bij Nucleuszorg.

Onderzoek & Advies

Hier voerde ik een onderzoek uit naar het ICT landschap binnen de organisatie. Digitalisering wordt steeds belangrijker binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg. Daarom is het voor Nucleuszorg belangrijk dat het ICT landschap op orde is.

Mijn onderzoek resulteerde in praktische adviezen waarmee Nucleuszorg het ICT landschap efficiënt, samenhangend en toekomstbestendig kan inrichten en vormgeven.

ICT Visie

Aanvullend aan deze opdracht heb ik, samen met het MT, een ICT Visie voor Nucleuszorg opgesteld. Deze visie vormt de basis voor het nemen van (nieuwe) besluiten die impact hebben op ICT ondewerpen. Hiermee wordt een samenhangend en efficiënt ICT landschap opgebouwd, en worden keuzes direct goed onderbouwd.

Dienstverband

Inmiddels was de coronapandemie in al zijn hevigheid losgebarsten en kwamen de digitaliseringsvraagstukken in sneltreinvaart over de eerstelijns zorg heen. Halverwege 2020 kwam ik in dienst bij Nucleuszorg als Beleidsadviseur ICT. In deze rol heb ik bijgedragen aan het oplossen van deze vraagstukken. Zo heb een aantal mooie projecten mogen leiden, zoals de implementatie van het Vcare Connect communicatie platform voor de HAP en het kantoor.

Dit is een voorbeeld van een adviesopdracht. Morgen deel 3 in deze reeks, over mooie projectmanagement opdrachten.

Datum

Drie jaar DeKaware

Meer
blogs