Het nut van een visie op IT

Je kent het misschien wel. In de loop van de tijd zijn er in je organisatie allerlei softwarepakketten aangeschaft. Op het moment van aanschaf leek het echt een goede keuze. Maar inmiddels blijkt dat je van de meeste pakketten maar een klein deel gebruikt.

Een deel van je software is een SaaS oplossing (‘staat in de cloud’) en ander deel staat op de PC’s geïnstalleerd. Onderling koppelen is lastig, omdat de pakketten onderling geen gegevens kunnen uitwisselen, wat veel handwerk tot gevolg heeft. Op het moment dat je alles eens wil inventariseren heb je soms geen idee meer waarom een pakket is aangeschaft. De collega die het toen zo’n goed idee vond werkt al niet meer in je organisatie. En over de aanschaf (reden) is niets vast gelegd.

Dit kan anders!

Mijn advies is om een visie op IT te vormen. Vanuit deze visie maak je in het vervolg je besluiten. Dit helpt je om een samenhangend en efficiënt IT landschap te vormen. De visie vormt meteen een onderbouwing voor je keuzes. Met behulp van je visie maak je afwegingskaders. Met deze kaders toets je of de aanschaf van de software die je voor ogen hebt strookt met de visie die je hebt opgesteld. Hiermee heb je meteen de documentatie gemaakt over de (reden van) de aanschaf. Handig voor later! Ook kan je dit gebruiken als onderbouwing van je keuze richting MT en/of bestuur.

Datum

Mirjam van Delft - Kaijser DeKaware

Meer
blogs